Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

26. Đường Bằng Liệt kéo dài đến QL1A

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường Bằng Liệt kéo dài đến QL1A, dài khoảng 2 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với đường Tựu Liệt.

 Từ ngõ 150, tuyến đi qua khu vực hồ nước và đi phía sau khu dân cư.

 Đoạn qua khu dân cư gần nhà văn hóa Tựu Liệt.

 Đoạn qua Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

 Tuyến đó đoạn đi trùng với một phần đường Bằng B.

 Đoạn qua nhà văn hóa Bằng B.

 Tuyến kết thúc ở đường Bằng Liệt khi giao với đường quy hoạch từ Linh Đường đi đường 70.

27. Tuyến từ Linh Đường đến gần chung cư Osaka Complex

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến từ Linh Đường đến gần chung cư Osaka Complex, dài khoảng 1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đi Tựu Liệt.

 Tuyến đường chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Tuyến đường này có hai nhánh nối vào phố Linh Đường và đường ở mục 26.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

28. Tuyến từ Linh Đường qua đường ở mục 26, 27

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến từ Linh Đường qua đường ở mục 26 và 27, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).