Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

20. Tuyến nối Linh Đường đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến nối Linh Đường đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 1,1 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Linh Đường.

 Đoạn vào trường tiểu học Linh Đàm đã xây dựng.

 Đoạn từ trường mầm non Hoàng Liệt đến Ngọc Hồi chưa xây dựng.

 Đoạn cuối tuyến nối đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện là ngõ 15 Ngọc Hồi.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

21. Tuyến nối Linh Đường - Tựu Liệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến nối Linh Đường - Tựu Liệt, dài khoảng 760 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Linh Đường, đoạn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

 Tuyến đường này trên thực tế đang san lấp mặt bằng.

 Đoạn qua gần chung cư Osaka Complex.

 Tuyến kết thúc ở đường Tựu Liệt.

22. Tuyến đường từ Bằng B đến chung cư HH Linh Đàm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Bằng B đến chung cư HH Linh Đàm, dài khoảng 600 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Bằng B, đoạn gần nhà văn hóa.

 Đoạn qua THCS Linh Đàm.

 Tuyến kết thúc khi nối vào đường hiện hữu ở HH Linh Đàm.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).