Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

11. Tuyến đường từ Ngọc Hồi vào chung cư Osaka Complex

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Ngọc Hồi  vào chung cư Osaka Complex với chiều dài khoảng 600 m. Đây là tuyến đường đi trùng với ngõ 54 Ngọc Hồi.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế có điểm đầu ở đường Ngọc Hồi, đi qua trường THPT Việt Nam - Ba Lan.

Tuyến đường này mở rộng ngõ 54 Ngọc Hồi qua chung cư Osaka Complex.

 Tuyến mở rộng ngõ 54.

 

 Tuyến đường này kết thúc ở khu vực hồ câu gần chung cư.

 Toàn cảnh tuyến đường trên thực tế.

12. Tuyến đường bên hông Ngân hành chính sách xã hội Việt Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường bên hông Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

13. Tuyến đường từ Linh Đường, song song với mục 12

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Linh Đường, song song với mục 12 với chiều dài khoảng 235 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)