Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất trùng với ngõ 140 Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 140 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 7.506,361 m2, dài khoảng 480 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi trùng với ngõ 140.

 

 Khu đất này mở rộng chủ yếu về bên phải hướng từ đường Ngọc Thụy vào.

 

 Đoạn qua ngõ 252, khu đất rẽ nhánh về hướng hồ câu Sơn Thủy.

 Khu đất đi qua hồ câu, kết thúc ở dự án đường 40 m đang xây dựng.

23. Khu đất từ ngõ 78 Ngọc Thụy đến dự án đường 40 m

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất từ ngõ 78 Ngọc Thụy đến dự án đường 40 m với diện tích khoảng 2.136,957 m2, dài khoảng 136 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao ngõ 174 và 78 Ngọc Thụy.

 

 Khu đất kết thúc ở dự án đường 40 m.

24. Khu đất đi qua các ngõ 264, 268 Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất đi qua các ngõ 264, 268 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 8.478,645 m2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất tren thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)