Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 7)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

19. Khu đất mở rộng ngõ 174 Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 174 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 3.137,591 m2, dài khoảng 217 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 174 Ngọc Thụy về hai bên.

 

 Nhiều nhà dân thuộc diện thu hồi.

 Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

20. Khu đất mở rộng ngõ 78 Ngọc Thụy

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 78 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 1.714,691 m2, dài khoảng 112 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao ngõ 78 và ngõ 140 Ngọc Thụy.

 Khu đất đi qua nhà văn hóa tổ 6-7.

 

 Khu đất kết thúc khi giao với khu đất ở mục 19.

21. Khu đất cạnh vườn hoa Bắc Long Biên

 Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất cạnh vườn hoa Bắc Long Biên với điện tích khoảng 2.579,325 m2, dài khoảng 113 m.

 

 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)