Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất song song đường Nguyễn Văn Giáp

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất song song với đường Nguyễn Văn Giáp với diện tích khoảng 22.495,368 m2, dài khoảng 1,055 km.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi chạy song song đường Nguyễn Văn Giáp bắt đầu từ đoạn đối  diện nút giao Nhuệ Giang - Phúc Diễn.

 Khu đất kết thúc gần trạm bơm Đồng Bông.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

2. Khu đất tiếp giáp ngõ 8 Lê Quang Đạo

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phú Đô đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với ngõ 8 Lê Quang Đạo  với diện tích khoảng 27.757,434 m2, dài khoảng 868 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế đã thu hồi một phần.

 Khu đất còn một phần tính từ ngõ 8 Lê Quang Đạo đến đoạn đã thu hồi làm đường.

 

 Khu đất kết thúc ở đường Nguyễn Văn Giáp.

3. Khu đất từ đường đua F1 đến sông Nhuệ

 Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phú Đô đáng chú ý có khu đất từ đường đua F1 đến sông Nhuệ với diện tích khoảng 8.410,177 m2, dài khoảng 215 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Phú Đô nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

 - Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)