Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

  Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google). 

 

4. Khu đất trùng với trường Tiểu học Tiền Phong B (Cơ sở 2)

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với trường Tiểu học Tiền Phong B (Cơ sở 2) với diện tích khoảng 9.256,757 m2, dài khoảng 625 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi mở đường đi qua trường Tiểu học Tiền Phong B và đi vòng qua khu dân cư hướng về dự án Khu nhà ở TDK. 

  Khu đất này đi qua trường học hiện hữu, không đi qua nhà dân. 

  Khu đất kết thúc ở tuyến đường quy hoạch giáp ranh giữa Khu nhà ở TDK và KĐT Cienco5. 

  Toàn cảnh khu đất nhìn từ KĐT Cienco 5. 

  Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Mê Linh. 

5. Khu đất từ mục 4 đến KĐT Cienco 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý có khu đất từ mục 4 đến KĐT Cienco 5 với diện tích khoảng 5.485,836 m2, dài khoảng 488 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất có điểm đầu ở mục 4, gần Tiểu học Tiền Phong B cơ sở 2. 

  Khu đất chạy song song đường Mê Linh. 

  Khu đất này phần lớn thuộc dự án Khu nhà ở TDK. 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. 

 

6. Khu đất tiếp giáp mục 4 và 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý có khu đất tiếp giáp mục 4 và 5, ở giữa KĐT Cienco5 và Khu nhà ở TDK với diện tích khoảng 14.341,234 m2, dài khoảng 657 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế. 

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)