Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

37. Khu đất bên hông trường Cao đẳng Đường sắt

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất bên hông trường Cao đẳng Đường sắt với diện tích khoảng 3.269,401 m2, dài khoảng 185 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế nằm giữa chung cư Đầm Nấm và trường Cao đẳng Đường sắt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 4.

Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi một phần lớn để làm đường và còn một đoạn ngắn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

38. Khu đất kéo dài ngõ 167 Gia Quất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất kéo dài ngõ 167 Gia Quất với diện tích khoảng 2.882,172 m2, dài khoảng 192 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 8.

Khu đát sắp thu hồi trên thực tế mở rộng nút giao với đường Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 9.

Và kéo dài ngõ 167.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

39. Khu đất mở rộng đường Gia Quất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Gia Quất với diện tích khoảng 6.026,940 m2, dài khoảng 347 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 14.

Khu đất này trên thực tế sẽ thu hồi một phần nhà ở nút giao Gia Quất và ngõ 129.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 16.

Đoạn qua Đình Gia Quất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 13) - Ảnh 17.

Đoạn gần chung cư Đầm Nấm, khu đất sẽ thu hồi một phần nhà mặt đường Gia Quất.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)