Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất đi qua sân bóng Môi trường

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất đi qua sân bóng Môi trường với diện tích khoảng 5.115,858 m2, dài khoảng 170 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở khu vực sân bóng Môi trường, đối diện với ngõ 247 Lâm Du qua đường đê Long Biên - Xuân Quan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc đoạn gần nút giao ngõ 237 và 242 Phú Viên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ phường Long Biên.

 14. Khu đất đi qua sân bóng Chương Dương

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất đi qua sân bóng Chương Dương với diện tích khoảng 2.721,076 m2, dài khoảng 196 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi đi qua bên hông sân bóng Chương Dương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Và kết thúc đoạn ngõ 237 Phú Viên, đối diện nghĩa trang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

 15. Khu đất gần trạm ép rác Bồ Đề

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất gần trạm ép rác Bồ Đề với diện tích khoảng 3.231,913 m2, dài khoảng 232 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)