Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Ngọc Khánh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Ngọc Khánh với diện tích khoảng 7.779,699 m2, dài khoảng 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Ngọc Khánh kéo dài từ nút giao Ngọc Khánh - Giảng Võ đến ngách 612/50 La Thành.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất này thu hồi một phần nhà dân đối diện hồ Giảng Võ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Nhiều nhà dân sẽ thuộc diện thu hồi khi tuyến đường này mở rộng.

 2. Khu đất bao quanh hồ Giảng Võ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất bao quanh hồ Giảng Võ với diện tích khoảng 1,2 km. Khu đất này có phần lớn trùng với đường Trần Huy Liệu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất săp thu hồi làm đường vòng hồ Giảng Võ trên thực tế đã thu hồi một phần, cạnh dự án Khu phức hợp Giảng Võ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất này cũng thu hồi một phần đường Ngọc Khánh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất có đoạn trùng với đường Trần Huy Liệu, khu đất cũng thu hồi một phần đất ven hồ Giảng Võ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

 3. Khu đất mở rộng ngách 612/50 La Thành

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất mở rộng ngách 612/50 La Thành với diện tích khoảng 4.004,409 m2, dài khoảng 274 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngách 612/50 La Thành tính từ đoạn tiếp giáp mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất mở rộng con ngách nêu trên về hai bên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)