Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất thu hồi làm đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trong đó, đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam với diện tích khoảng 4.648,527 m2, dài khoảng 335 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 168 Nguyễn Xiển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Và kết thúc đoạn trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

5. Khu đất trùng với ngách 168/21 Nguyễn Xiển

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 168/21 Nguyễn Xiển với diện tích khoảng 1.060,232 m2, dài khoảng 104 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân.

6. Khu đất bên hông khu tái định cư X2 Nguyễn Xiển

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân đáng chú ý có khu đất bên hông khu tái định cư X2 Nguyễn Xiển với diện tích khoảng 930,472 m2, dài khoảng 92 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên thực tế.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)