Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường qua trường Tiểu học Phương Liệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học Phương Liệt đến đường Hà Kế Tấn với chiều dài khoảng 217 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Hà Kế Tấn, trùng với ngõ hiện hữu.

Tuyến đi qua bên hông trường Tiểu học Phương Liệt.

Và kết thúc ở đoạn ngõ 154.

 Tuyến đường đoạn giao với đường Phương Liệt.

2. Khu đất kéo dài ngõ 154 Phương Liệt đến ngõ 178 Giải Phóng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 154 đến ngõ 178 Giải Phóng với chiều dài khoảng 210 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường quy hoạch này có điểm đầu bên hông trường Tiểu học Phương Liệt.

Tuyến đi trùng ngõ 154.

 

Tuyến kết thúc ở hồ Phương Liệt, đoạn  cuối ngõ 178.

3. Tuyến đường từ ngõ 109 Trường Chinh đến sông Sét

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 109 Trường Chinh đến sông Sét với chiều dài khoảng 290 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở ngõ 109 Trường Chinh, tiếp giáp với đường tại mục 1.

 

 Tuyến đường này chạy song song với Hà Kế Tấn và kết thúc ở bờ sông Sét.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3)