Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường trùng với ngõ 422 Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 422 Ngô Gia Tự với chiều dài khoảng 646 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Cao Luyện, đi trùng với ngõ 422 Ngô Gia Tự.

 

Đoạn từ trường mầm non Diêm Thống Nhất, tuyến đi qua nhiều nhà dân.

Tuyến đường này kết thúc ở ngoài khu dân cư, đoạn công viên đang xây dựng.

5. Tuyến đường từ Nguyễn Cao Luyện qua trường THCS Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Cao Luyện qua trường THCS Ngô Gia Tự với chiều dài khoảng 400 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Cao Luyện, đối diện đường Phan Văn Đáng.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 Tuyến đi qua bên hông trường THCS Ngô Gia Tự.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ ở theo quy hoạch ở phường Đức Giang.

6. Tuyến kéo dài ngách 422/14 Ngô Gia Tự đến Vạn Hạnh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường kéo dài  ngách 422/14 Ngô Gia Tự đến đường Vạn Hạnh với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo  quy hoạch ở phía bên hông THCS Ngô Gia Tự, kéo dài ngách 422/14.

 Tuyến đường kết thúc ở đường Vạn Hạnh, đối diện đường Thép Mới.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N10)