Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Đức Giang, quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ đường Mai Chí Thọ kéo dài đến Ngô Gia Tự

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Mai Chí Thọ kéo dài đến Ngô Gia Tự với diện tích khoảng 29.774,393 m2. 

Khu đất này trên thực tế là phần đường Mai Chí Thọ kéo dài từ phường Giang Biên sang Đức Giang. Trong đó, đường Mai Chí Thọ kéo dài từ Vạn Hạnh đến hết địa bàn phường Giang Biên đã thi công. Đoạn còn lại kéo dài đến đường Ngô Gia Tự mới có kế hoạch thu hồi đất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để làm đường ở phường Đức Giang, quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ vệ tinh thời điểm đường Mai Chí Thọ kéo dài chưa thi công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế giáp ranh với phường Giang Biên, thu hồi phục vụ làm đường Mai Chí Thọ kéo dài đến Ngô Gia Tự.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất chạy song song với ngách 670/1 Ngô Gia Tự, đi qua nhiều khu dân cư.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Phần mặt đường Ngô Gia Tự thu hồi khá nhiều phục vụ thi công nút giao.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Gia Thượng.

2. Khu đất từ mục 1 đến đường Vạn Hạnh kéo dài theo quy hoạch

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang đáng chú ý có khu đất từ mục 1 đến đường Van Hạnh kéo dài theo quy hoạch với diện tích khoảng 9.756,004 m2. Khu đất này ở cuối ngách 670/1 Ngô Gia Tự, vòng cung theo khu vực cánh đồng ở phường Giang Biên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ vệ tinh ở thời điểm đường Mai Chí Thọ kéo dài chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường này tiếp giáp khu đất ở mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Vạn Hạnh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế sắp bị thu hồi để làm đường.

3. Khu đất chân cầu Đuống

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang đáng chú ý có khu đất ở chân cầu Đuống (bên phải đường Ngô Gia Tự, hướng đi Yên Viên). Trên thực tế, đây là khu đất thu hồi để hoàn thiện nút giao dưới chân cầu Đuống và xây dựng cầu Đuống 2 theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi có khá nhiều nhà dân thuộc phần đường dẫn lên cầu Đuống và đường đê Vàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi có rất nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Cận cảnh khu đất sắp thu hồi để làm đường.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).