Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có địa giới hành chính chủ yếu nằm ven sông Hồng, Đuống. (Nguồn ảnh: Google).

14. Tuyến nối đường Gia Thượng với ngõ 604 Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối đường Gia Thượng với ngõ 604 Ngọc Thụy dài khoảng 368 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Gia Thượng đoạn đối diện ngõ 344 Ngọc Thụy. Tuyến đi trùng với đường bao của Ao Lão và kết thúc khi giao với ngõ 604 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Gia Thượng đoạn đối diện ngõ 344 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Tuyến đi trùng với đường bao của Ao Lão.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

và kết thúc khi giao với ngõ 604 Ngọc Thụy.

15. Tuyến đường từ Khai Sơn Hill qua nghĩa trang phường Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có đường từ Khai Sơn Hill qua nghĩa trang phường Ngọc Thụy dài khoảng 746 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Gia Thượng, bên hông KĐT Khai Sơn Hill, tuyến đi qua phía sau khu chợ Tổ 25 Ngọc Thụy, đi qua khoảng giữa khu dân cư và nghĩa trang phường Ngọc Thụy, kết thúc khi hết khu dân cư này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở đường Gia Thượng, bên hông KĐT Khai Sơn Hill, tuyến đi qua phía sau khu chợ Tổ 25 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Đoạn đầu của tuyến đường này qua Khai Sơn Hill đã thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch này đi qua khoảng giữa khu dân cư và nghĩa trang phường Ngọc Thụy, kết thúc khi hết khu dân cư.

16. Tuyến nối đường mục 14 với Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 14 với Ngọc Thụy dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao đường 14 với ngõ 604 Ngọc Thụy. Tuyến giao với đường Ngọc Thụy đoạn cách nút giao Ngọc Thụy -  Gia Thượng khoảng 330 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế ở phường Ngọc Thụy.