Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có địa giới hành chính chủ yếu nằm ven sông Hồng, Đuống. (Nguồn ảnh: Google).

11. Đường từ trường THCS Lý Thường Kiệt đến Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến đường từ trường THCS Lý Thường Kiệt đến Ngọc Thụy dài khoảng 600 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Lý Thường Kiệt. Từ đây, tuyến đi trùng với một phần của hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy. Tuyến kết thúc ở đoạn số nhà 434 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Lý Thường Kiệt. Từ đây, tuyến đi trùng với một phần của hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Từ hẻm này, tuyến chạy phía sau trường mầm non Gia Thượng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc ở đoạn số nhà 434 Ngọc Thụy.

12. Tuyến nối đường mục 1 với ngách 344/8 đường Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với ngách 344/8 đường Ngọc Thụy dài khoảng 253 m. Tuyến có điểm đầu ở ngách 344/8 đoạn cách ngõ 344 khoảng 77 m. Tuyến kết thúc ở đường mục 1 đoạn phía sau trường mầm non Gia Thượng. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở ngách 344/8 đoạn cách ngõ 344 khoảng 77 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở đường mục 1 đoạn phía sau trường mầm non Gia Thượng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Toàn tuyến nhìn từ đường Gia Thượng.

13. Tuyến nối ngõ 318 Ngọc Thụy với đường ở mục 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy theo quy hoạch đáng chú ý có tuyến nối ngõ 318 Ngọc Thụy với đường ở mục 1 dài khoảng 360 m. Tuyến có điểm đầu trùng với đầu ngõ 318, tuyến nối sang ngõ 280 Ngọc Thụy và kéo dài từ cuối ngõ này đến đường mục 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu trùng với đầu ngõ 318, tuyến nối sang ngõ 280 Ngọc Thụy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Tuyến đường đi qua Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Tuyến đường này cũng kéo dài từ cuối ngõ 280 Ngọc Thụy này đến đường mục 1.