Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có địa giới hành chính chủ yếu nằm ven sông Hồng, Đuống. (Nguồn ảnh: Google).

8. Tuyến đường từ ngõ 140 Ngọc Thụy đến THCS Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 140 Ngọc Thụy đến trường THCS Ngọc Thụy dài khoảng 565 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 140 Ngọc Thụy đoạn Trường mẫu giáo quốc tế Maple Bear Long Biên. Tuyến đi qua khu sinh thái Bảo Sơn và kết thúc ở đoạn bên hông trường THCS Ngọc Thụy.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 140 Ngọc Thụy đoạn Trường mẫu giáo quốc tế Maple Bear Long Biên.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Nhiều đoạn của tuyến đã xây dựng.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua khu sinh thái Bảo Sơn và kết thúc ở đoạn bên hông trường THCS Ngọc Thụy.

9. Đường từ ngách 264/58 Ngọc Thụy tới tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến chung cư Rice City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có đường từ ngách 264/58 Ngọc Thụy tới tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến chung cư Rice City dài khoảng 300 m. Tuyến có điểm đầu ở ngách 264/58 Ngọc Thụy, tuyến chạy gần song song với đường 40 m đang xây dựng.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở ngách 264/58 Ngọc Thụy, tuyến chạy gần song song với đường 40 m đang xây dựng.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở đường nối đê Ngọc Thụy với chung cư Rice City.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Toàn cảnh tuyến đường.

10. Đường từ ngõ 264 Ngọc Thụy đến THCS Lý Thường Kiệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến từ ngõ 264 Ngọc Thụy đến THCS Lý Thường Kiệt dài khoảng 1 km. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 264 Ngọc Thụy đoạn số nhà 224. Tuyến đường từ điểm đầu đến chung cư HV Hậu cần đã xây dựng. Tuyến đi qua bên hông trường THCS Lý Thường Kiệt và kết thúc ở dự án đường từ đến Ngọc Thụy đến Thượng Thanh (qua KĐT Khai Sơn City).

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 264 Ngọc Thụy đoạn số nhà 224.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến đường từ điểm đầu đến chung cư HV Hậu cần đã xây dựng.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Nhiều đoạn còn mặt bằng chưa giải phóng.

Ba đường mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến đi qua bên hông trường THCS Lý Thường Kiệt và kết thúc ở dự án đường từ đến Ngọc Thụy đến Thượng Thanh (qua KĐT Khai Sơn City).