Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2004. Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 7. Tuyến đường nối Hoàng Như Tiếp với ngõ 111 Lâm Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến nối Hoàng Như Tiếp với ngõ 111 Lâm Hạ dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn bên hông trường THCS Bồ Đề. Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 111 Lâm Hạ đối diện ngách 111/8.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn bên hông trường THCS Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đoạn đầu tuyến đường này đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 200 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 111 Lâm Hạ đối diện ngách 111/8.

8. Đường nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với Hoàng Minh Đạo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với Hoàng Minh Đạo dài khoảng 450 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 158 Nguyễn Sơn đoạn cách đường Nguyễn Sơn khoảng 85 m. Tuyến đi qua cuối ngõ 196 Nguyễn Sơn, hồ Hàng Không và kết thúc ở đường Hoàng Minh Đạo đoạn cách nút giao Hoàng Minh Đạo - Nguyễn Sơn khoảng 214 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 158 Nguyễn Sơn đoạn cách đường Nguyễn Sơn khoảng 85 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến đi qua cuối ngõ 196 Nguyễn Sơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đường này cũng đi qua hồ Hàng Không.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

và kết thúc ở đường Hoàng Minh Đạo đoạn cách nút giao Hoàng Minh Đạo - Nguyễn Sơn khoảng 214 m.

9. Tuyến đường nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với ngõ 23 Bồ Đề

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với ngõ 23 Bồ Đề dài khoảng 720 m. Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 158 Nguyễn Sơn, đi qua trường Tiểu học Ngọc Lâm, qua phố Hồng Tiến (đoạn cách nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ 170 m). Tuyến kết thúc khi nối với cuối ngõ 23 Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 158 Nguyễn Sơn, đi qua trường Tiểu học Ngọc Lâm, qua phố Hồng Tiến (đoạn cách nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ 170 m).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến đi qua sân Ao Làng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Tuyến cắt đường Hồng Tiến đoạn gần ngõ 16.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc khi nối với cuối ngõ 23 Bồ Đề.

 

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...