Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có địa giới hành chính chủ yếu nằm ven sông Hồng, Đuống. (Nguồn ảnh: Google).

 5. Tuyến nối đê Ngọc Thụy đến gần ga Gia Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến đường nối đê Ngọc Thụy đến gần ga Gia Lâm dài khoảng 832 m. Tuyến có điểm đầu ở đường đê Ngọc Thụy đoạn cách chân cầu Long Biên khoảng 200 m (đoạn đối diện ngõ 75 Ngọc Thụy). Tuyến cắt ngõ 252 và 264 Ngọc Thụy và kết thúc khi hết địa bàn phường này.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường đê Ngọc Thụy đoạn cách chân cầu Long Biên khoảng 200 m (đoạn đối diện ngõ 75 Ngọc Thụy).

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đi qa cuối ngách 66/58 Ngọc Thụy.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến cắt ngõ 252 và 264 Ngọc Thụy và đường 40 sau đó kết thúc khi hết địa bàn phường này.

 6. Đường nối ngõ 174 Ngọc Thụy đến trường THCS Ngọc Thụy

Đường sẽ ở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối ngõ 174 Ngọc Thụy đến trường THCS Ngọc Thụy dài khoảng 620 m. Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 174 Ngọc Thụy. Tuyến đi qua khu vực hồ cầu Xuân Quế. Tuyến cắt ngõ 264 Ngọc Thụy đoạn lối vào chung cư HV Hậu Cần. Đoạn cuối tuyến song song với ngách 264/63 đến trường THCS Ngọc Thụy đã thi công.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở cuối ngõ 174 Ngọc Thụy.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua khu vực hồ cầu Xuân Quế.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến cắt ngõ 264 Ngọc Thụy đoạn lối vào chung cư HV Hậu Cần.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Đoạn cuối tuyến song song với ngách 264/63 đến trường THCS Ngọc Thụy đã thi công.

7. Đường từ THCS Ngọc Thụy đến tuyến đường nối Lý Sơn với Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến từ THCS Ngọc Thụy đến tuyến đường nối Lý Sơn với Ngọc Thụy dài khoảng 273 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn cổng trường THCS Ngọc Thụy, phần lớn tuyến đã xây dựng và còn đoạn ngắn nối với đường nối Lý Sơn với Ngọc Thụy.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đoạn cổng trường THCS Ngọc Thụy.

Ba đường mở theo qui hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Phần lớn tuyến đã xây dựng và còn đoạn ngắn nối với đường nối Lý Sơn với Ngọc Thụy.