Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh nằm phía Tây Bắc quận Long Biên, phía Đông giáp phường Đức Giang, phía Tây giáp phường Ngọc Thuỵ, phía Nam giáp phường Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, phía Bắc giáp huyện Đông Anh, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 1. Tuyến nối đường 40 m đến chung cư Rice City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến nối đường 40 m đang xây dựng đến chung cư Rice City dài khoảng 738 m, trong đó, đoạn thuộc phường Thượng Thanh dài khoảng 400 m. Tuyến có điểm đầu bên hông khu sinh thái Bảo Sơn và kết thúc ở khu vực nghĩa trang cạnh chung cư Rice City.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đây là tuyến đường nối từ đường 40 m đến chung cư Rice City.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến có điểm đầu bên hông khu sinh thái Bảo Sơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

và kết thúc ở khu vực nghĩa trang cạnh chung cư Rice City.

 2. Tuyến nối THCS Ngọc Thụy với Cao đẳng Đường sắt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến nối THCS Ngọc Thụy với Cao đẳng Đường sắt dài khoảng 400 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Ngọc Thụy. Tuyến kết thúc khi nối với đường giữa trường Cao đẳng Đường sắt và Tiểu học Gia Quất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Ngọc Thụy.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Một đoạn đầu của tuyến qua trường THCS Ngọc Thụy đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc khi nối với đường giữa trường Cao đẳng Đường sắt và Tiểu học Gia Quất.

 3. Đường nối chung cư Home Land với ngõ 90 Gia Quất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường nối chung cư Home Land với ngõ 90 Gia Quất dài khoảng 280 m. Tuyến có điểm đầu ở chung cư Home Land, đi qua đường tàu và kết thúc ở đoạn giao giữa ngõ 90 và 52 Gia Quất. 

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở chung cư Home Land.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đường này đã xây dưng phần lớn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Sau khi đi qua đường tàu, tuyến kết thúc ở đoạn giao giữa ngõ 90 và 52 Gia Quất.