Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2004. Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ ngõ 99 Ái Mộ đến đường Lâm Du

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ 99 Ái Mộ đến đường Lâm Du với diện tích khoảng 7.913,960 m2. 

Khu đất này trên thực tế trùng với đường Ái Mộ, Bồ Đề (từ nút giao ngõ 99 Ái Mộ), để mở hông hai tuyến đường này và kéo dài đường Bồ Đề đến đường Lâm Du.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm công viên Bồ Đề chưa hoàn thiện. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất này tính từ ngõ 99 Ái Mộ, bên hông Công viên Bồ Đề, chạy dọc và mở rộng đường Ái Mộ về bìa phải ảnh (bên phía trụ sở Công an phường Bồ Đề).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi cũng vào nhiều nhà dân ở đường Bồ Đề.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường sẽ kéo dài đường Bồ Đề đến đường Lâm Du thay vì phải đi ngõ 81 Lâm Du như hiện tại.

2. Khu đất từ hồ Lâm Du đến đường Hồng Tiến

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất từ hồ Lâm Du đến đường Hồng Tiến với diện tích khoảng 4.578,811 m2. Khu đất này trên thực tế có một phần đã thu hồi và mở đường hiện là ngách 377/17 Lâm Du. Trong đó, hai đầu của ngách này (thông ra hồ Lâm Du và đường Hồng Tiến chưa thu hồi làm đường).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường nhìn từ vệ tinh thời điểm đường Hồng Tiến đang thi công đến đường đê Long Biên - Xuân Quan. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường trên thực tế sẽ kéo dài ngách 377/17 Lâm Du đến hồ Lâm Du.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Trên thực tế, một phần khu đất sắp thu hồi đã mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Đoạn cuối khu đất thông ra đường Hồng Tiến sắp thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Đoạn cuối này đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc khi giao với đường Hồng Tiến.

3. Khu đất bên hông hồ Bồ Đề

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất bên hông hồ Bồ Đề trùng với các ngõ 152 và 135 Bồ Đề với diện tích khoảng 11.203,108 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường Hồng Tiến đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất nhìn từ chợ Bồ Đề.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).