Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn quận Long Biên có diện tích khoảng hơn 1.800 ha (tính cả mặt nước sông Hồng).

Video Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 1.

Sơ đồ phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn quận Long Biên có diện tích khoảng hơn 1.800 ha (tính cả mặt nước sông Hồng). Phân khu thuộc địa bàn các phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn và Cự Khối với khoảng 9,2 km đê Tả Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Hồng qua địa bàn quận Long Biên có điểm đầu ở khu vực Bắc Cầu, giáp ranh với các xã Xuân Canh và Đông Hội của huyện Đông Anh.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 3.

Hình ảnh phân khu ở khu vực Bắc Cầu, đoạn đối diện sông Ngũ Huyện Khê - giáp ranh khu quy hoạch xây dựng cầu Tứ Liên.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 4.

Hình ảnh khu vực Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy thuộc phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 5.

Khu vực này có nhà dân xây dựng kiên cố sát bờ sông Hồng và một số công trình tôn giáo.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 6.

Đối diện phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn phường Ngọc Thụy là khu vực phân khu thuộc quận Tây Hồ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 7.

Phân khu hướng về cầu Long Biên, Chương Dương.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 8.

Khu vực thuộc phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 9.

Phân khu đoạn qua chân cầu Long Biên.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 10.

Hình ảnh phân khu thuộc phường Ngọc Lâm với nhà cửa dày đặc và hàng quán sát bờ sông.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 11.

Khu vực qua chân cầu Chương Dương.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 12.

Khu vực phân khu đô thị sông Hồng thuộc địa bàn phường Bồ Đề.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 13.

Khu vực này chủ yếu là các bãi đỗ xe, sân bóng, vườn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 14.

Phường Bồ Đề cũng có nhiều hộ dân sinh sống ngoài đê.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 15.

Khu vực này cũng có một số cơ sở tôn giáo như chùa Bồ Đề, chùa Lâm Du.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 16.

Hình ảnh phân khu trên địa bàn phường Long Biên.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 17.

Phân khu đoạn giáp với cầu Vĩnh Tuy.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 18.

Trên địa bàn quận Long Biên, khu vực thuộc phân khu đô thị sông Hồng có nhiều bãi bồi lớn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 19.

Hai bên cầu Vĩnh Tuy cũng là các bãi bồi lớn, là nơi trồng cây ăn quả, rau của người dân.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 20.

Hình ảnh phân khu thuộc địa bàn phường Cự Khối.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 21.

Khu vực thuộc phường Cự Khối có một số trang trại bên ngoài đê.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 22.

Cự Khối là phường có bãi bồi rất lớn ngoài đê Tả Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 23.

Khu vực này có ít nhà dân hơn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 24.

Phân khu đô thị sông Hồng kết thúc khi hết địa bàn phường Cự Khối, giáp ranh với cầu Thanh Trì.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 25.

Khu vực này có nhà dân rải rác ở Độc Lập, Thống Nhất, Trung Thôn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 26.

Ngoài đê thuộc phường Cự Khối cũng có một số cơ sớ tôn giáo.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 27.

Ngoài đê Tả Hồng của phường Cự Khối cũng có nhiều hồ câu, trang trại hữu cơ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên - Ảnh 28.

Khu vực giáp ranh với cầu Thanh Trì, kết thúc phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Long Biên cũng có một số nhà xưởng, nhà tạm,