Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Bồ Đề, quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2004. Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Đường Phú Hựu kéo dài đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến đường Phú Hựu kéo dài đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 290 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Phú Hựu - Hoàng Như Tiếp, đoạn BV Đa khoa Tâm Anh. Đoạn đầu tuyến đến ngách 310/96 Nguyễn Văn Cừ đã thi công. Đoạn cuối đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ đang thi công dở dang qua dự án Berriver Jardin.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

uyến có điểm đầu ở nút giao Phú Hựu - Hoàng Như Tiếp, đoạn BV Đa khoa Tâm Anh. Đoạn đầu tuyến đến ngách 310/96 Nguyễn Văn Cừ đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông dự án chung cư Berriver Jardin.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đoạn cuối tuyến kết thúc khi giao với ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ.

11. Đường từ ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ đến Hoàng Minh Đạo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ đến Hoàng Minh Đạo dài khoảng 300 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 390, đoạn chung cư Berriver Jardin đang xây dựng. Tuyến đi qua sân bóng hàng không và kết thúc ở đoạn Công Ty TNHH Canstar Việt Nam trên đường Hoàng Minh Đạo.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 390, đoạn chung cư Berriver Jardin đang xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua sân bóng hàng không

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

và kết thúc ở đoạn Công Ty TNHH Canstar Việt Nam trên đường Hoàng Minh Đạo.

12. Tuyến nối đường mục 2 với Hoàng Như Tiếp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với Hoàng Như Tiếp dài khoảng 400 gồm 2 nhánh. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2, đoạn 2 bên sân bóng hàng không. Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn vườn hoa Bồ Đề.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2, đoạn 2 bên sân bóng hàng không.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Như Tiếp đoạn vườn hoa Bồ Đề.