Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh nằm phía Tây Bắc quận Long Biên, phía Đông giáp phường Đức Giang, phía Tây giáp phường Ngọc Thuỵ, phía Nam giáp phường Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, phía Bắc giáp huyện Đông Anh, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến nối Đặng Vũ Hỷ với đường Nam Đuống

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến nối đường Đặng Vũ Hỷ với đường Nam Đuống dài khoảng 446 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Đặng Vũ Hỷ đoạn bên hông Cục Cảnh sát Giao thông (đối diện ngõ 39 Đặng Vũ Hỷ). Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở đường Nam Đuống đoạn cách nút giao Nam Đuống - Đặng Vũ Hỷ khoảng 213 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Đặng Vũ Hỷ đoạn bên hông Cục Cảnh sát Giao thông (đối diện ngõ 39 Đặng Vũ Hỷ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở đường Nam Đuống đoạn cách nút giao Nam Đuống - Đặng Vũ Hỷ khoảng 213 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Toàn tuyến nhìn từ đường nối Khu đô thị mới Thượng Thanh với Ngọc Thụy.

5. Tuyến nối ngõ 66 Thanh Am với Đặng Vũ Hỷ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến nối ngõ 66 Thanh Am với Đặng Vũ Hỷ dài khoảng 506 m. Tuyến có điểm đầu trùng với ngõ 66 Thanh Am. Hết ngõ 66 Thanh Am hiện hữu, tuyến rẽ nhánh về đường Đặng Vũ Hỷ. Tuyến kết thúc ở đường Đặng Vũ Hỷ đoạn cách đường Nam Đuống khoảng 114 m. Trên thực tế, tuyến đường này đang thi công từ ngõ 66 Thanh Am.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu trùng với ngõ 66 Thanh Am.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Trên thực tế, tuyến đường này đang thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Hết ngõ 66 Thanh Am hiện hữu, tuyến rẽ nhánh về đường Đặng Vũ Hỷ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở đường Đặng Vũ Hỷ đoạn cách đường Nam Đuống khoảng 114 m.

6. Tuyến nối đường mục 2 với đường Nam Đuống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với đường Nam Đuống dài khoảng 117 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cuối ngõ 66 Thanh Am hiện tại. Tuyến kết thúc ở đường Nam Đuống đoạn cách nút giao Nam Đuống - Thanh Am khoảng 189 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường, (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cuối ngõ 66 Thanh Am hiện tại.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến kết thúc ở đường Nam Đuống đoạn cách nút giao Nam Đuống - Thanh Am khoảng 189 m.