Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Định Công nằm ở phía Tây Nam của quận Hoàng Mai có diện tích 275,5 ha được chia thành 24 khu dân cư với 84 tổ dân phố. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Trần Nguyên Đán kéo dài 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, quận Hoàng Mai đáng chú ý có tuyến đường Trần Nguyên Đán kéo dài, dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Trần Nguyên Đán - Trần Điền. Tuyến đi qua bên hông đầm Sòi, cắt ngõ 192 Lê Trọng Tấn đoạn số 124. Từ đây, tuyến đi qua bên hông đầm Dọc Ngang và kết thúc khi giao với ngách 45/22 ngõ 69B đường Hoàng Văn Thái.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Trần Nguyên Đán - Trần Điền.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông đầm Sòi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua bên hông đầm Sòi, cắt ngõ 192 Lê Trọng Tấn đoạn số 124. Từ đây, tuyến đi qua bên hông đầm Dọc Ngang và kết thúc khi giao với ngách 45/22 ngõ 69B đường Hoàng Văn Thái.

5. Đường từ trường THCS Khương Mai đến Lê Trọng Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công đáng chú ý có tuyến đường từ trường THCS Khương Mai đến Lê Trọng Tấn dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Khương Mai, giáp đầm Dọc Ngang. Tuyến cắt đường mục 1 ở bờ đầm Dọc Ngang sau đó cắt ngõ 192 Lê Trọng Tấn đoạn số nhà 114. Từ đây tuyến chạy song song với ngõ 192 đến khi kết thúc ở đường Lê Trọng Tấn (đoạn kết thúc trùng với ngõ 198 Lê Trọng Tấn).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông trường THCS Khương Mai, giáp đầm Dọc Ngang. Tuyến cắt đường mục 1 ở bờ đầm Dọc Ngang sau đó cắt ngõ 192 Lê Trọng Tấn đoạn số nhà 114.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Từ đây tuyến chạy song song với ngõ 192 đến khi kết thúc ở đường Lê Trọng Tấn (đoạn kết thúc trùng với ngõ 198 Lê Trọng Tấn).

6. Đường nối Trần Điền với tuyến mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công đáng chú ý có tuyến nối Trần Điền với đường ở mục 2 dài khoảng 323 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Trần Điền, đoạn gần BV Bưu Điện. Tuyến đi vòng quanh bờ đầm Sòi và giao với đường mục 2 ở đoạn qua số nhà 59 ngõ 192 Lê Trọng Tấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến có điểm đầu ở đường Trần Điền, đoạn gần BV Bưu Điện.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường này có phần lớn trùng với con ngõ hiện hữu bao quanh đầm Sòi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đi vòng quanh bờ đầm Sòi và giao với đường mục 2 ở đoạn qua số nhà 59 ngõ 192 Lê Trọng Tấn.