Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh nằm phía Tây Bắc quận Long Biên, phía Đông giáp phường Đức Giang, phía Tây giáp phường Ngọc Thuỵ, phía Nam giáp phường Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, phía Bắc giáp huyện Đông Anh, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến nối đường Đức Giang đến gần đường Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên đáng chú ý có tuyến nối đường Đức Giang đến gần Ngô Gia Tự dài khoảng 1,542 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Đức Giang - Gia Thượng. Đoạn đầu tuyến đi trùng với đường Đức Giang đến nút giao với ngõ 97 Đức Giang. Từ đây, tuyến đi thẳng qua khoảng giữa hai trường THPT Lý Thường Kiệt và THCS Thượng Thanh và kết thúc khi hết địa bàn hai trường này (gần với ngõ 27 Đức Giang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Đức Giang - Gia Thượng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Đoạn đầu tuyến đi trùng với đường Đức Giang đến nút giao với ngõ 97 Đức Giang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Phần lớn tuyến đường này đều có mặt bằng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến đường này theo quy hoạch dài hơn 1,5 km.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Từ đoạn chung cư Bình Minh Garden, tuyến đi thẳng qua khoảng giữa hai trường THPT Lý Thường Kiệt và THCS Thượng Thanh và kết thúc khi hết địa bàn hai trường này (gần với ngõ 27 Đức Giang).

8. Đường từ chung cư Bình Minh Garden đến trường THCS Thượng Thanh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến từ chung cư Bình Minh Garden đến trường THCS Thượng Thanh dài khoảng 982 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông chung cư Bình Minh Garden (tính từ đường Đức Giang). Tuyến đi qua các ngõ 81, 53 Đức Giang (chạy song song với đường ở mục 1). Tuyến kết thúc ở bên hông trường THCS Thượng Thanh đoạn gần ngõ 27 Đức Giang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông chung cư Bình Minh Garden (tính từ đường Đức Giang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến đi qua các ngõ 81, 53 Đức Giang (chạy song song với đường ở mục 1).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Đoạn qua Nhà văn hóa phường Thượng Thanh sang trường THCS Thượng Thanh đã thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở bên hông trường THCS Thượng Thanh đoạn gần ngõ 27 Đức Giang.

9. Tuyến nối ngõ 53 Đức Giang đến gần ngõ 27 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến nối ngõ 53 Đức Giang đến gần ngõ 27 Đức Giang dài khoảng 475 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 53 Đức Giang trùng với ngách 53/103 Đức Giang. Tuyến đi qua ngách 49/1 Đức Giang và kết thúc ở gần ngõ 27 Đức Giang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 53 Đức Giang trùng với ngách 53/103 Đức Giang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Tuyến đi qua đường vòng cung bên hông Nhà văn hóa phường Thượng Thanh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc bên hông khu liền kề 13C Thượng Thanh, gần ngõ 27 Đức Giang.