Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Tân Lập là xã ở phía đông huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Phía Đông giáp phường TâyTựu, phường Thượng Cát quận Bắc Từ Liêm; phía Nam giáp thị trấn Trạm Trôi, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức; phía Tây giáp xã Đức Thượng huyện Hoài Đức; phía Bắc giáp xã Tân Hội, Liên Trung. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường nối KĐT Tân Tây Đô với KĐT Lideco

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng đáng chú ý có tuyến đường nối KĐT Tân Tây Đô với KĐT Lideco dài khoảng 315 m. Tuyến có điểm đầu ở KĐT Lideco trên đường 79 đối diện với tuyến số 3 của KĐT này. Tuyến kết thúc ở đoạn gần bãi xe Tân Tây Đô.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở KĐT Lideco trên đường 79 đối diện với tuyến số 3 của KĐT này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần bãi xe Tân Tây Đô.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến đường.

5. Tuyến nối đường 79 với KĐT Tân Tây Đô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến nối đường 70 với KĐT Tân Tây Đô dài khoảng 987 m. Tuyến có điểm đầu ở đường 79 đoạn đối diện tuyến số 31 của KĐT Lideco. Tuyến đường này cơ bản chạy dọc KĐT Tân Tây Đô (chạy song song với đường Vạn Xuân) và kết thúc khi hết khu đô thị này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường 79 đoạn đối diện tuyến số 31 của KĐT Lideco.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường lớn qua KĐT này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường này cơ bản chạy dọc KĐT Tân Tây Đô (chạy song song với đường Vạn Xuân) và kết thúc khi hết khu đô thị này.

6. Tuyến nối đường mục 2 với Vạn Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với Vạn Xuân dài khoảng 432 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn tiếp giáp với KĐT Tân Tây Đô (tính từ KĐT Lideco đến Tân Tây Đô). Tuyến giao với đường mục 1 ở khu vực bãi xe Tân Tây Đô. Tuyến kết thúc ở đường Vạn Xuân đoạn ngõ vào bãi xe Tân Tây Đô (ngõ đối diện KĐT Nam 32 trên đường Vạn Xuân).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn tiếp giáp với KĐT Tân Tây Đô (tính từ KĐT Lideco đến Tân Tây Đô).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến giao với đường mục 1 ở khu vực bãi xe Tân Tây Đô. Tuyến kết thúc ở đường Vạn Xuân đoạn ngõ vào bãi xe Tân Tây Đô (ngõ đối diện KĐT Nam 32 trên đường Vạn Xuân).