Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Minh Khai có địa giới trải dài từ QL32 đến đường Tây Thăng Long, đây cũng là nơi trụ sở quận Bắc Từ Liêm đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường nối Phúc Lý -  Văn Tiến Dũng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường nối làng Phúc Lý với Văn Tiến Dũng. Đây cũng là tuyến đường từ Văn Tiến Dũng vào trụ sở mới của UBND quận Bắc Từ Liêm. Trên thực tế, tuyến đường này đã xây dựng chỉ còn một đoạn ngắn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến đường nối từ Văn Tiến Dũng vào làng Phúc Lý, đây cũng là tuyến đường vào trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm mới.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tính vào làng Phúc Lý, tuyến chỉ còn một đoạn ngắn.

7. Đường từ trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm đến Tây Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai đáng chú ý có tuyến đường từ trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm mới đến đường Tây Thăng Long dài khoảng 348 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1, đoạn giáp ranh với làng Phúc Lý. Tuyến kết thúc ở đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Văn Tiến Dũng khoảng 500 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

uyến có điểm đầu ở đường mục 1, đoạn giáp ranh với làng Phúc Lý.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Văn Tiến Dũng khoảng 500 m.

8. Đường Văn Tiến Dũng kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai đáng chú ý có tuyến đường Văn Tiến Dũng kéo dài, dài khoảng 400 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Văn Tiến Dũng - Tây Thăng Long, tuyến đi thẳng và kết thúc ở khu vực hồ nước theo quy hoạch thuộc địa bàn phường Minh Khai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Văn Tiến Dũng - Tây Thăng Long, tuyến đi thẳng và kết thúc ở khu vực hồ nước theo quy hoạch thuộc địa bàn phường Minh Khai.