Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm có địa giới chủ yếu hai bên khu vực cống Chèm. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến nối Tân Phong với đường từ HV Tài chính sang KCN Nam Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối Tân Phong với đường từ HV Tài chính sang KCN Nam Thăng Long dài khoảng 380 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn ngã 3 gần Viện Chăn nuôi, tuyến đi trùng với lối vào Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, tuyến cũng kết thúc ở đoạn gần trung tâm này.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đoạn ngã 3 gần Viện Chăn nuôi.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đi trùng với lối vào Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

tuyến cũng kết thúc ở đoạn gần Trung tâm này.

8. Tuyến nối đường số 7 nói trên đến gần sông Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối đường số 7 nói trên đến gần sông Nhuệ dài khoảng 250 m. Tuyến có điểm đầu từ đường số 7 đoạn cách Viện Chăn nuôi khoảng 250 m. Tuyến đi thẳng và kết thúc gần sông Nhuệ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1 đoạn cách Viện Chăn nuôi khoảng 250 m.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến đi thẳng và kết thúc gần sông Nhuệ.

 9. Tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến gần ngõ 5 Tân Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến gần ngõ 5 Tân Nhuệ dài khoảng 368 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí đoạn cách nút giao Hoàng Tăng Bí - Tân Nhuệ khoảng 145 m. Tuyến chủ yếu đi qua khu vực đất trống và kết thúc ở ngõ bên hoonh Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vĩnh Phát, gần ngõ 5 Tân Nhuệ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ành: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí đoạn cách nút giao Hoàng Tăng Bí - Tân Nhuệ khoảng 145 m. Tuyến chủ yếu đi qua khu vực đất trống và kết thúc ở ngõ bên hông Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vĩnh Phát, gần ngõ 5 Tân Nhuệ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Tuyến chủ yếu đi qua khu vực đất trống.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

và kết thúc ở ngõ bên hông Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vĩnh Phát, gần ngõ 5 Tân Nhuệ.