Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm có địa giới chủ yếu hai bên khu vực cống Chèm. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến nối đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long đến Tân Phong

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long đến Tân Phong dài khoảng 1,1 km. Tuyến có điểm đầu ở đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long đoạn cách đường bờ Tây sông Nhuệ khoảng 666 m. Tuyến đi qua khu vực Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương và kết thúc ở phố Tân Phong đoạn đối diện KCN Nam Thăng Long.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long đoạn cách đường bờ Tây sông Nhuệ khoảng 666 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua khu vực Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

và kết thúc ở phố Tân Phong đoạn đối diện KCN Nam Thăng Long.

5. Tuyến nối bờ Tây sông Nhuệ với đường vào KCN Nam Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối bờ Tây sông Nhuệ với đường vào KCN Nam Thăng Long dài khoảng 775 m. Tuyến có điểm đầu ở đường vào KCN Nam Thăng Long đoạn nối vào hồ câu Phong Vinh. Tuyến cắt đường Tân Phong đoạn bên hông hồ câu. Từ đường Tân Phong, tuyến đi thẳng qua Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương và kết thúc ở đường bờ Tây sông Nhuệ đoạn cách nút giao Phố Viên khoảng 446 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường vào KCN Nam Thăng Long đoạn nối vào hồ câu Phong Vinh. Tuyến cắt đường Tân Phong đoạn bên hông hồ câu.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Từ đường Tân Phong, tuyến đi thẳng qua Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương và kết thúc ở đường bờ Tây sông Nhuệ đoạn cách nút giao Phố Viên khoảng 446 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ Học viện Tài chính.

6. Tuyến nối Tân Phong với đường vào KCN Nam Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối Tân Phong với đường vào KCN Nam Thăng Long dài khoảng 160 m. Tuyến có điểm đầu ở phố Tân Phong đoạn số 184 Tân Phong. Tuyến kết thúc ở đường vào KCN Nam Thăng Long đoạn Công ty Bình Minh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở phố Tân Phong đoạn số 184 Tân Phong.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở đường vào KCN Nam Thăng Long đoạn Công ty Bình Minh.