Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có chiều dài khoảng 2,4 km.

Video Toàn cảnh Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có chiều dài khoảng 2,4 km trong đó phần lớn đã thi công. Trong ảnh: Vành đai 2,5 qua quận Bắc Từ Liêm bắt đầu từ KĐT Tây Hồ Tây.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thông xe nhiều tháng trước.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 3.

Phần lớn Vành đai 2,5 qua quận Bắc Từ Liêm đã đưa vào sử dụng từ KĐT Tây Hồ Tây đến Ngoại giao đoàn (đoạn chung cư 789).

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 4.

Vành đai 2,5 qua quận Bắc Từ Liêm cũng có nút giao lớn với trục Tây Thăng Long.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 5.

Từ chung cư 789, Vành đai 2,5 đang trong quá trình thi công từng đoạn có mặt bằng.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 6.

Phần đường Vành đai 2,5 đang xây dựng này là dự án xây dựng tuyến đường số 5 ở hai phường Xuân Tảo, Xuân Đỉnh vào KĐT Tây Hồ Tây.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm đi qua đường Xuân Đỉnh đoạn ngõ 126.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực trong ngõ 126 có rất nhiều nhà dân thuộc diện thu hồi đất để làm đường Vafnhd dai 2,5.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 9.

Việc GPMB chưa được thực hiện nên Vành đai 2,5 mới chỉ thi công hai đoạn ngắn.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 10.

Hình ảnh nhà dân trong ngách 126/26 Xuân Đỉnh.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 11.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm sẽ thông thẳng sang cổng KĐT Ciputra trên đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 12.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn sát với đường Nguyễn Hoàng Tôn đang thi công.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 14.

Hình ảnh 2 đoạn Vành đai 2,5 đang thi công.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 15.

Trên thực tế, vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm chỉ còn khoảng hơn 500 m.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 16.

Trên địa bàn quận này, Vành đai 2,5 kết thúc ở đoạn gần vòng xoay đầu tiên từ cổng vào của KĐT Ciputra trên đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 17.

Hình ảnh toàn cảnh Vành đai 2,5 qua quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.