Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Địa giới phường Cổ Nhuế 2 chủ yếu xung quanh khu vực cầu Noi. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến đường nối Tây Thăng Long với chung cư Thái Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyến nối Tây Thăng Long với chung cư Thái Hà dài khoảng 430 m. Tuyến đường này trên thực tế đã thi công và còn một sốt đoạn. Tuyến có điểm đầu ở đường Tây Thăng Long đoạn gần trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B. Tuyến đi qua đường Cầu Noi và hướng về đường tàu sang chung cư Thái Hà. Đoạn sát đường tàu sang chung cư này chưa thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Tây Thăng Long đoạn gần trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Phần lớn tuyến đường này đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua đường Cầu Noi và hướng về đường tàu sang chung cư Thái Hà. Đoạn sát đường tàu sang chung cư này chưa thi công.

6. Đường nối Phố Viên đến ngõ 521 Cổ Nhuế

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyến nối Phố Viên đến ngõ 521 Cổ Nhuế dài khoảng 370 m. Tuyến đường có điểm đầu ở Phố Viên đoạn số 96 Phố Viên. Tuyến đi qua khu vực bên hông BV Đa khoa Phương Đông và kết thúc ở khu biệt thự liền kề Cổ Nhuế nối vào ngõ 521. Trên thực tế, tuyến đường này đang thi công nhưng chưa hoàn thiện.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sod đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường có điểm đầu ở Phố Viên đoạn số 96 Phố Viên.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua khu vực bên hông BV Đa khoa Phương Đông và kết thúc ở khu biệt thự liền kề Cổ Nhuế nối vào ngõ 521.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Trên thực tế, tuyến đường này đang thi công nhưng chưa hoàn thiện.

7. Tuyến đường qua hông chung cư An Bình 521 Cổ Nhuế đến Nguyễn Đình Tứ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyên đi qua chung cư An Bình 521 Cổ Nhuế đến đường Nguyễn Đình Tứ cạnh trường Đoàn Thị Điểm dài khoảng 500m. Tuyến có điểm đầu đoạn chung cư An Bình, tuyến cắt đường Cổ Nhuế đoạn ngõ 487. Tuyến kết thúc ở đường Nguyễn Đình Tứ, bên hông trường tiểu học Đoàn thị Điểm.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu đoạn chung cư An Bình, tuyến cắt đường Cổ Nhuế đoạn ngõ 487.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở đường Nguyễn Đình Tứ, bên hông trường tiểu học Đoàn thị Điểm.