Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Liên Ninh nằm ở phía nam huyện Thanh Trì. Phía đông giáp xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; Phía nam giáp các xã Duyên Thái và Nhị Khê, huyện Thường Tín; Phía tây giáp xã Nhị Khê, huyện Thường Tín và xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì; Phía bắc giáp các xã Ngọc Hồi và Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường nối QL1A với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì có tuyến đường nối QL1A với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 1,7 km. Tuyến có điểm đầu ở QL1A đoạn đối diện đường Liên Ninh (lối vào KCN Ngọc Hồi). Tuyến giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn cách trạm thu phí khoảng 560 m. Tuyến đường này cắt đường Đông Mỹ - Liên Ninh và kết thúc ở sông Tô Lịch đoạn gần khu đất đấu giá Đông Mỹ.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở QL1A đoạn đối diện đường Liên Ninh (lối vào KCN Ngọc Hồi).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn cách trạm thu phí khoảng 560 m.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 5.

Đây là tuyến đường lớn theo quy hoạch ở xã Liên Ninh.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường này cắt đường Đông Mỹ - Liên Ninh và kết thúc ở sông Tô Lịch đoạn gần khu đất đấu giá Đông Mỹ.

 2. Tuyến nối QL1A với đường Đại Áng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến nối QL1A với đường Đại Áng dài khoảng 2,56 km, trong đó, đoạn thuộc xã Liên Ninh dài khoảng 1,4 km. Tuyến có điểm đầu ở QL1A đoạn siêu thị Mediamart Ngọc Hồi. Tuyến giao với đường Đại Áng đoạn gần UBND xã này. Trên thực tế, một đoạn của tuyến từ đường Đại Áng hướng về QL1A đang thi công.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở QL1A đoạn siêu thị Mediamart Ngọc Hồi. Tuyến giao với đường Đại Áng đoạn gần UBND xã này. Trên thực tế, một đoạn của tuyến từ đường Đại Áng hướng về QL1A đang thi công.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường này đang thi công đoạn thuộc địa bàn Thường Tín.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến giao với đường Đại Áng đoạn gần UBND xã này. Trên thực tế, một đoạn của tuyến từ đường Đại Áng hướng về QL1A đang thi công.

 3. Tuyến đường chạy song song QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường chạy song song QL1A dài khoảng 1,3 km. Tuyến có điểm đầu ở bên hông bệnh viện Nông nghiệp Ngọc Hồi. Tuyến đi qua bên hông UBND xã Liên Ninh và kết thúc ở đoạn trường THCS Liên Ninh.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông bệnh viện Nông nghiệp Ngọc Hồi.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đi qua bên hông UBND xã Liên Ninh và Trung tâm Dạy nghề huyện Thanh Trì.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường này kết thúc ở đoạn trường THCS Liên Ninh.