Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.
  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

  Xã Ngũ Hiệp nằm ở trung tâm huyện Thanh Trì. Phía đông giáp các xã Yên Mỹ và Duyên Hà; Phía đông nam giáp xã Đông Mỹ; Phía nam giáp các xã Liên Ninh và Ngọc Hồi với ranh giới tự nhiên là sông Tô Lịch Phía tây giáp xã Vĩnh Quỳnh; Phía bắc giáp xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

  1. Đường nối QL1A với đê Hữu Hồng

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường nối QL1A với đê Hữu Hồng dài khoảng 1,7 km. Trên thực tế, đây là đường dẫn lên cầu Ngọc Hồi theo qui hoạch. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL1A đoạn cách đường Lưu Phái khoảng 250 m. Tuyến giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn gần chùa Việt Yên. Tuyến kết thúc ở đê Hữu Hồng, đoạn lối vào Khu trải nghiệm Vạn An.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 3.

  Tuyến đường này có điểm đầu ở QL1A đoạn cách đường Lưu Phái khoảng 250 m.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 4.

  Tuyến cắt đường Vũ Lăng đoạn gần chung cư Tecco Tứ Hiệp.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 5.

  Tuyến giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn gần chùa Việt Yên.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 6.

  Tuyến kết thúc ở đê Hữu Hồng, đoạn lối vào Khu trải nghiệm Vạn An.

  2. Đường nối tuyến mục 1 với Ngũ Hiệp

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với Ngũ Hiệp chạy song song cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 1,3 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn gần chùa Việt Yên, tuyến chạy song song cao tốc với khoách cách khoảng 100 m và kết thúc khi giao với đường Ngũ Hiệp.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 7.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 8.

  Tuyến có điểm đầu ở gần chùa Việt Yên, theo qui hoạch sẽ kéo dài sang xã Tứ Hiệp.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 9.

  Tuyến chạy gần song song với cao tốc.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 10.

  Và kết thúc ở đường Ngũ Hiệp, đoạn trường tiểu học Ngũ Hiệp.

  3. Đường nối Vũ Lăng với tuyến mục 2

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến nối Vũ Lăng với đưởng mục 2 dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Vũ Lăng đoạn Công ty CP Vinafco. Tuyến kết thúc ở đường mục 2 đoạn cách chùa Việt Yên khoảng 300 m.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 11.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 12.

  Tuyến có điểm đầu ở đường Vũ Lăng đoạn Công ty CP Vinafco.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 13.

  Tuyến kết thúc ở đường mục 2 đoạn cách chùa Việt Yên khoảng 300 m.