Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tứ Hiệp là một xã thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Xã Tứ Hiệp nằm ở phía bắc huyện Thanh Trì. Ranh giới hành chính như sau: phía Đông giáp xã Yên Mỹ; phía Nam giáp xã Ngũ Hiệp; phía Tây giáp xã Vĩnh Quỳnh và thị trấn Văn Điển; phía Bắc giáp các phường Hoàng Liệt và Yên Sở, quận Hoàng Mai. Ngày 06 tháng 11 năm 2003, 55 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp được điều chỉnh về quận Hoàng Mai. Trong đó, 20 ha được điều chỉnh về phường Hoàng Liệt, 35 ha được điều chỉnh về phường Yên Sở. (Ảnh: Google).

10. Đường vuông góc với đường Vũ Lăng

Đường vuông góc với đường Vũ Lăng có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường đi qua khu vực số 62 Cương Ng.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

11. Đường gần Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì

Xã cũng có thể mở một đường gần Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì về phía bắc với chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường kết thúc ở đường Nguyễn Bặc.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).