Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Văn Tự nằm ở phía tây nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 5,17 km2, dân số 9.563 người, đa số là người Kinh; phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Tô Hiệu; phía Nam giáp xã Minh Cường; phía Tây và Tây Nam giáp huyện Phú Xuyên. Xã Văn Tự ngày nay gồm 4 thôn: Nguyên Hanh, Đinh Xá, An Lãng và Minh Nga. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

1. Đường nối thôn An Lãng và thôn Minh Nga

Đường nối thôn An Lãng và thôn Minh Nga có thể mở tại xã có chiều dài khoảng 2,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đền An Lãng và kết thúc ở chùa thôn Minh Nga.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường vuông góc với Quốc lộ 1A

Xã cũng có thể mở một đường vuông góc với Quốc lộ 1A và đi qua chùa Bảo Quang với chiều dài khoảng 650 m. 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường song song với Quốc lộ 1A

Đường song song với Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường đi qua UBND xã Văn Tự.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Tự. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội: 

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Bản đồ này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2021).