Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Đại Áng là một xã nằm ở phía nam huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Google).

 Xem ngay:  Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

10. Đường chạy gần song song với đường Đại Áng

Đường chạy gần song song với đường Đại Áng có thể mở tại xã có chiều dài khoảng 3,3 km. Đoạn đường đi qua thôn Vĩnh Trung và thôn Vĩnh Thịnh về phía tây.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).