Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đại Áng là một xã nằm ở phía nam huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

4. Đường đi qua Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Đường đi qua Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh về phía đông cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường chạy gần song song với đường Đại Hưng.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

5.Đường chạy qua thôn Vĩnh Thịnh

Đường chạy qua thôn Vĩnh Thịnh về phía nam cũng có thể được mở với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường kết thúc ở đường Đại Áng, đoạn Trạm giữa, Ngọc Hồi 2.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thịnh

Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thịnh về phía tây có chiều dài khoảng 350 m.  Đoạn đường cũng đi qua Đền Hoành Sơn về phía đông.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).