Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất trung với ngõ 788 Kim Giang

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 788 Kim Giang với diện tích khoảng 2.602,683 m2

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao cầu Quang - đường Kim Giang.

 Khu đất trùng ngõ 788 và chủ yếu thủ hồi về bên trái, hướng từ Kim Giang vào ngõ 788.

 Khu đất kết thúc ở nút giao ngõ 788 và ngõ 750.

23. Khu đất trùng với một phần ngõ 750 Kim Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngõ 750 Kim Giang với diện tích khoảng 9.455,520 m2, dài khoảng 612 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở đường Thanh Liệt, đi qua UBND xã Thanh Liệt.

 Khu đất chủ yếu mở rộng về bên phải hướng từ đường Thanh Liệt vào.

 Đoạn qua nút giao ngõ 51 Thanh Liệt và 750 Kim Giang.

 Tuyến kết thúc ở đoạn gần ngõ 750 từ đường Kim Giang vào.

24. Khu đất mở rộng ngõ 816 Kim Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 816 Kim Giang với diện tích khoảng 2.225,261 m2, dài khoảng 257 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi trùng với ngõ 816 Kim Giang.

 Khu đất chủ yếu thu hồi về bên phải, hướng từ đường Kim Giang vào.

 Khu đất này kết thúc khi giao với ngõ 750 Kim Giang.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)