Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ ngõ 250, song song đường Phan Trọng Tuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngoc 250, song song với đường Phan Trọng Tuệ với diện tích khoảng 28.633,970 m2, dài khoảng 1,16 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt thực tế đang làm đường một phần. Đoạn từ ngõ 250 hướng về đường ven sông Tô Lịch chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất chạy song song với đường Phan Trọng Tuệ, đi qua bên hông bãi xe Phú Hưng và xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Phần lớn khu đất đang làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường nhìn từ xã Tam Hiệp.

14. Khu đất từ mục 13 đến sông Tô Lịch

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất từ mục 13 đến sông Tô Lịch (ngách 250/80 Phan Trọng Tuệ) với diện tích khoảng 7.788,257 m2, dài khoảng 400 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu tiếp giáp với mục 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Và kết thúc ở sát sông Tô Lịch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi phần lớn làm đường, chỉ còn đoạn rất ngắn sát sông Tô Lịch.

15. Khu đất trùng với ngách 250/80 Phan Trọng Tuệ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 250/80 Phan Trọng Tuệ với diện tích khoảng 13.676,522 m2, dài khoảng 750 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).