Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất chạy dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Vành đai 3,5 đến Ngũ Hiệp

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất chạy dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Vành đai 3,5 đến Ngũ Hiệp với diện tích khoảng 36.359,052 m2, dài khoảng 1,2 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất này có điểm đầu nối với vành đai 3,5 theo quy hoạch đoạn đối diện chùa Việt Yên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất cơ bản chạy song song với cao tốc và kết thúc đoạn trường Tiểu học Ngũ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ đi qua trường tiểu học.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Và nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất thu hồi làm đường dài hơn 1 km.

5. Khu đất nối đường Vũ Lăng với mục 4

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có khu đất nối đường Vũ Lăng với mục 4 với diện tích khoảng 5.079,306 m2, dài khoảng 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu gần đối diện tuyến đường vào trường mầm non Ngũ Hiệp A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở đường mục 4, gần cao tốc.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường.

6. Đường Lưu Phái mở rộng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Lưu Phái từ THPT Ngọc Hồi đến đường Ngũ Hiệp với diện tích khoảng 5.938,189 m2, dài khoảng 280 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Lưu Phái trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).