Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất kéo dài đường Nguyễn Khuyến đến đường Nguyễn Xiển - Xa La

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Nguyễn Khuyến đến đường Nguyễn Xiển - Xa La với diện tích khoảng 40.986,060 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường Nguyễn Xiển - Xa La đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường Nguyễn Khuyến kéo dài đến nút giao đường 70 - Nguyễn Xiển - Xa La.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Đoạn qua chung cư Viện 103.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất này phần lớn là nghĩa trang, nhà tạm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi đoạn qua đường Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đoạn cuối khu đất tiếp giáp khu dân cư ở nút giao đường 70 - Nguyễn Xiển - Xa La.

5. Khu đất phía sau trường Tiểu học Yên Xá

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất phía sau trường Tiểu học Yên Xá với diện tích khoảng 7.165,803 m2.

Tham khảo thêm: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường Nguyễn Xiển - Xa La đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu đối diện ngõ 21 Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc bên hông trường Tiểu học Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

6. Khu đất trước mặt Ban quản lý KĐT Xa La

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất trước mặt Ban quan lý KĐT Xa La với diện tích khoảng 898, 467 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).