Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đê Hữu Hồng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đến đê Hữu Hồng với diện tích khoảng 48.940,495 m2, dài khoảng 550 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường gom cao tốc, đối diện chùa Việt Yên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Và kết thúc ở đê Hữu Hồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

11. Khu đất từ đường Vũ Lăng đến phía sau nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Lăng đến phía sau nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi với diện tích khoảng 10.496,495 m2, dài khoảng 525 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất này có điểm đầu ở đường Vũ Lăng đi qua các trường mầm non, THPT và tiểu học Vũ Lăng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở khu dân cư phía sau nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Vũ Lăng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ Tecco Tứ Hiệp.

12. Khu đất ven sông Tô Lịch

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có khu đất ven sông Tô Lịch từ QL1A hướng về UBND xã Ngọc Hồi với diện tích khoảng 11.168,874 m2, dài khoảng 550 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế chạy ven sông Tô Lịch.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)