Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Đại Áng là một xã nằm ở phía nam huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường đi qua thôn Nguyệt Áng và thôn Vĩnh Trung

Đường đi qua thôn Nguyệt Áng và thôn Vĩnh Trung có thể mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 2,4 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Hợp tác xã Thủy sản Công Cao Đại Áng.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Hợp tác xã Thủy sản Công Cao Đại Áng

Đường đi qua Hợp tác xã Thủy sản Công Cao Đại Áng về phía đông có chiều dài khoảng 850 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Quốc Trinh.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua chợ Đám

Đường đi qua chợ Đám về phía bắc có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường chạy gần vuông góc với đường Đại Hưng.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).