Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đức Giang là một trong 14 phường thuộc quận Long Biên. Theo cổng thông tin điện tử phường có diện tích đất tự nhiên là 240,6 ha; phía Đông giáp phường Giang Biên; phía Tây giáp phường Thượng Thanh; phía Nam giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng; phía Bắc giáp các phường Thượng Thanh, Giang Biên. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường vuông góc với đường Ngô Gia Tự

Đường vuông góc với đường Ngô Gia Tự sẽ mở tại phường có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 592, đường Ngô Gia Tự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Đoàn Khuê kéo dài

Đường Đoàn Khuê sẽ được kéo dài thêm khoảng 400 m về khu vực số 318, đường Ngô Gia Tự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

 

 

3. Đường nối đường Ngô Gia Tự với đường đê Vàng

Đường nối đường Ngô Gia Tự với đường đê Vàng có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần số 2, đường Đê Vàng và kết thúc ở số 646, đường Ngô Gia Tự.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Long Biên lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).