Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất cạnh vừa hoa Giang Biên

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất cạnh vườn hoa Giang Biên với diện tích khoảng 4.842,921 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Đây là khu đất nằm ở nút giao đường Phạm Khắc Quảng - Kẻ Tạnh.

 Khu đất có một mặt tiếp giáp với vườn hoa Giang Biên.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học trên thực tế.

17. Khu đất trùng với chợ Quán Tình trên đường Kẻ Tạnh

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất trùng với chợ Quán Trình trên đường Kẻ Tạnh với diện tích khoảng 5.468,719 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi đối diện Công an phường Giang Biên.

 Và tiếp giáp với đường Kẻ Tạnh.

 Trên thực tế đây là chợ Quán Tình.

 Khu đất nhìn từ vườn hoa Giang Biên.

 Khu đất nhìn từ đường Kẻ Tạnh.

18. Khu đất tiếp giáp ngõ 80 Hoa Lâm

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với ngõ 80 Hoa Lâm với diện tích khoảng 5.475,316 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với ngõ 80 Hoa Lâm.

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)