Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất trùng với chợ Diêm Gỗ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với chợ Diêm Gỗ trong ngõ 422 Ngô Gia Tự với diện tích khoảng 3.100,682 m2.

Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp các ngõ 422, ngách 422/11 và ngõ 466 Ngô Gia Tự.

 Khu đất này trên thực tế là chợ Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học trên thực tế.

11. Khu đất bên hông trường THCS Thanh Am

Khu đất sắp thu hồi xây dựng trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất bên hông trường THCS Thanh Am với diện tích khoảng 19.757,175 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp với dự án đường 17,5 m đang xây dựng.

 Khu đất nằm bên hông trường THCS Thanh Am.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ Tổng kho xăng dầu Đức Giang.

 Khu đất nhìn từ đường Đặng Vũ Hỷ.

12. Khu đất ở nút giao ngõ 134 Sài Đồng - ngõ 95 Vũ Xuân Thiều

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất ở nút giao Ngõ 134 Sài Đông và 95 Vũ Xuân Thiều với diện tích khoảng 8.420,518 m2. 

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)