Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

14. Tuyến đường từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn với chiều dài khoảng 570 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lương Thế Vinh. Đoạn đầu tuyến vào VOV Mễ Trì đã xây dựng.

Đoạn đi qua chung cư.

 

Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần với ngõ 100 Trung Văn.

15. Tuyến đường từ Tố Hữu qua trường THPT Trung Văn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường từ Tố Hữu và THPT Trung Văn với chiều dài khoảng 250 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tố Hữu.

 Tuyến đi bên hông trường THPT Trung Văn.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch từ chung cư Ecolife Capitol đến đường Hồ Mễ Trì.

16. Tuyến đường từ khu VOV Mễ Trì đến Lương Thế Vinh 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường khu VOV Mễ Trì đến Lương Thế Vinh với chiều dài khoảng 423 m. Trong đó phần lớn đã xây dựng, còn khoảng 30 m nối thông ra đường Lương Thế Vinh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Tuyến đường này trên thực tế còn một đoạn nối thông với đường Lương Thế Vinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2).