Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường từ ngõ 448 Hà Huy Tập đến đường Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 448 Hà Huy Tập đến đường Đặng Công Chất với chiều dài khoảng 422 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở ngõ 448 Hà Huy Tập, đoạn đối diện đình làng Cống Thôn.

 Tuyến đường này đi qua đoạn ngõ 484 Hà Huy Tập.

 Tuyến kết thúc ở đường Đặng Công Chất đoạn gần ngõ 622 Hà Huy Tập.

2. Tuyến đường từ trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên đến Hà Huy Tập

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường từ trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên đến Hà Huy Tập với chiều dài khoảng 414 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Yên Viên nối tiếp tuyến đường ở xã Đình Xuyên, qua Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên.

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Đình Xuyên.

 Tuyến đường này có điểm cuối ở đường Hà Huy Tập, trùng với đầu ngõ 622.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Hà Huy Tập.

3. Tuyến đường kéo dài ngõ đối diện công an xã Đình Xuyên đến Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ đối diện công an xã Đình Xuyên đến Đặng Công Chất với chiều  dài khoảng 453 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở đi trùng với ngõ đối diện Công an xã Đình Xuyên.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường Đặng Công Chất.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).