Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường bên hông chung cư Ba Hàng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường bên hông chung cư Ba Hàng, nối đường Lĩnh Nam với ngõ 294 Lĩnh Nam với chiều dài khoảng 336 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lĩnh Nam.

 Tuyến đường đi bên hông chung cư Ba Hàng.

 

 Tuyến kết thúc đoạn ngõ 296.

8. Tuyến đường bên hông trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với chiều dài khoảng 480 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lĩnh Nam, cạnh THPT Hoàng Văn Thụ.

 

 Tuyến đường này đi qua bên hông ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

 Tuyến kết thúc sau khi đi qua trường ĐH này.

9. Tuyến đường từ mục 7, trùng một phần ngõ 296 Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7, đi trùng với một phần ngõ 296 Lĩnh Nam với chiều dài khoảng 200 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lĩnh Nam. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)